FCI cung cấp cho khách hàng sàn giao dịch ngoại tệ uy tín hàng đầu trên thế giới, với sự liên thông các ngân hàng lớn trên toàn cầu và đảm bảo 100% an toàn vốn và lợi nhuận cho nhà đầu tư.