Đối tác của chúng tôi là các trường Đại Học, Cao Đẳng, Trung Cấp uy tín ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Chúng tôi liên kết đào tạo các khóa theo quy định của Bộ Giáo Dục.